Skarpsill är torsken huvudsakliga fiskföda, och det beståndet har minskat i de områden där torsken nuförtiden finns. Vi ser också en femfaldig ökning av syrefattiga områden, vilket minskar mängden bottenlevande bytesdjur, säger Michele Casini, professor vid institutionen för akvatiska resurser och ledare för den forskargrupp som undersökt orsakerna till de magra torskarna.