När den internationella sjöfartsorganisationen IMO, som är kopplad till FN, håller möte nästa vecka ska frågan om bunkerolja som fartygsbränsle i Arktis behandlas. Paraplyorganisationen Clean Arctic Alliance, som via ett antal milijöorganisationer företräder befolkningen i Arktis, ser bunkeroljan som ett allvarligt och växande problem. När oljan förbränns släpper fartygen inte bara ut koldioxid utan också sotpartiklar, som hamnar på is och snö. Svärtan absorberar solstrålar som smälter isen.