"I själva verket är denna diskussion en allvarlig distraktion från det verkliga problemet - den externa näringsbelastningen från land." Det menar Baltic Eyes forskare Michelle McCrackin, som har granskat geoengineering i sjöar. Så länge de bakomliggande orsakerna till övergödningen inte åtgärdas, kommer det att finnas ett kontinuerligt behov av att fortsätta behandla symptomen. Det finns positiv potential i havsbaserad geoengineering – när den används på ett målinriktat sätt och i små, slutna vikar. Men det får inte bli en fråga om antingen åtgärder på land eller åtgärder till havs. Det måste vara både och.