I projektet Marina skyddsvärden runt öland och Gotland arbetar Länsstyrelsen i Kalmar län tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län och Linnéuniversitet för att fördjupa kunskaperna om dessa områden. Syftet är att ta fram underlag som kan användas i länsstyrelsernas arbete med marint områdesskydd och havsplanering, samt tydliggöra områden där konflikter mellan olika intressen behöver belysas. Fiske, vindkraft och fartygstrafik är några intressen som påverkar dessa områden, som också är viktiga för tumlarna.