"Torskbeståndet är i katastrofalt dåligt skick", säger Gustaf Almqvist, fiskforskare vid Stockholms universitet. "De senaste årens vetenskapliga data talar sitt tydliga språk. Rekryteringen i det västra beståndet är historiskt låg, och bristen på lekmogen torsk gör att beståndet kan få svårt att producera nya generationer. I det östra beståndet är majoriteten av fiskarna väldigt små och har börjat yngla av sig när de bara är ett par decimeter långa, vilket är extremt litet för att vara torsk."

Beslutet om högre kvoter än experterna föreslagit underminerar det EU-beslut om en förvaltningsplan för östersjön som blev verklighet i våras efter flera års förhandlingar och kompromisser. Förvaltningsplanen innehåller bland annat krav på en mer ekosystembaserad förvaltning samt att fiskebestånden återställs till och bevaras på hållbara nivåer.

"Detta var första gången som den nya planen testades. Därför var det extra viktigt att följa de vetenskapliga rekommendationerna. Beslutet är ett svek mot hela förvaltningsplanen och mot den breda politiska överenskommelse som träffades." säger Gustaf Almqvist.