Bratten är ett område i Skagerrak, som ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. I området finns unika livsmiljöer, såsom branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. EU-kommissionen har nu beslutat om ett fiskeförbud som omfattar 27 procent av Brattens totala yta. Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har det svenska yrkesfisket haft en konstruktiv ingång i arbetet, och tar ett ansvar för att fiska på ett hållbart sätt. Ellen Bruno, Naturskyddsföreningen, är dock kritisk. Hon anser att skyddet inte täcker de mest skyddsvärda områdena.