"Vi har sammanställt aktuell forskning om bottentrålning. Forskare och myndigheter är eniga om att trålningen har en förödande inverkan på såväl bottenlevande växter och djur som framtidens fiskbestånd. När forskare återvände till platser på västkusten där man tagit provfångster för sjuttio år sedan, fick de bara upp hälften så många arter som då. Det är oerhört alarmerande," säger Mårten Wallberg, vice ordförande i Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen vill ha en förvaltning som gynnar skonsamma fiskemetoder både för att få högre biologisk mångfald och för produktionen av matfisk. Yrkesfiskarna håller inte med.