"Den här studien ger ytterligare argument för hur viktigt det är att skydda algskogarna från ovarsamt fiske och utsläpp av näring", säger marinekologen Sofia Wikström från Stockholms universitet i en kommentar till havet.nu. Forskare har tidigare fokuserat på sjögräsängar och mangroveskogars betydelse för att mer permanent binda växthusgasen koldioxioid på havets botten. Man har tänkt att tång och andra makroalger i huvudsak blir uppätna och att den bundna kolen därför frigörs till atmosfären igen. Nu har danska och spanska forskare i en välgjord studie visat att en betydelsefull andel av alla dessa alger faktiskt sjunker till botten och begravs, och därmed tar kolet ur sitt kretslopp för överskådlig tid. Enligt forskarnas beräkningar har världens samlade tångskogar lika stor betydelse som mangrove och sjögräs för att minska klimateffekterna av våra ökade koldioxidutsläpp. "Det finns många studier som visar hur viktiga havets skogar är som livsmiljö för många djur. Nu visar de sig också ha stor betydelse för vårt klimat", sammanfattar Sofia Wikström.