Läkemedelsrester i avloppsvatten är ett problem för reningsverken, och stora mängder passerar ut till havsmiljön. Detta orsakar problem i ekosystemet, och ökar riskerna för antibiotikaresistens. Nu testas ett nyutvecklat block med nedbrytande enzymer som sätts direkt i toalettstolen. I pilotprojektet har fem vanliga läkemedel valts ut, varav tre är antibiotika.