Världshaven är centrala för att reglera klimatet på jorden. De djupa, kraftiga havsströmmarna börjar med intensiv havsisbildning runt den antarktiska kontinenten på vintern, vilket skapar kallt och salt vatten. Detta vatten sjunker och transporteras bort från kontinenten. De kraftiga strömmarna som uppstår driver den globala havsomblandningen och reglerar atmosfärens temperatur. Att isarna vid Antarktis nu smälter kan leda till förändringar i den globala havscirkulationen, vilket i sin tur kan leda till förändringar i det globala klimatet.