Lunds universitet saknar i dag marin forskning och ser nu möjligheter att vinna ny mark. Detta genom att ta ett tvärvetenskapligt grepp på frågor som rör östersjön - och då sitta ett par meter från östersjön. Det skapar också nya möjligheter att binda ihop miljöperspektivet med ekonomi, utveckling och samhällsnytta som är unikt i det marina sammanhanget. "Här har vi tillgång till vattnet, till fiskenäringen och till hela österlens landskap" säger Maria Hansson, forskare och docent vid Lunds universitet. "Utgångspunkten för forskningen kommer att vara Hanöbukten, såväl dess miljö och ekologiska system som det samhälle och näringsliv som finns i regionen." "Vi har blivit imponerade av att Simrishamns kommun gör en verklig satsning på den marina miljön och tar problemen på allvar" menar professor Henrik Smith, chef för Lunds universitets Centrum för miljö- och klimatforskning.