"Vi kommer inte klara av att nå upp till EU-direktiven till år 2027" säger Göran Andersson, förbundssekreterare på Svealands Kustvattenvårdsförbund. Förbundet samlar tjugotvå kommuner, landsting, regioner och industrier i Svealand och det är just detta samarbete som har gjort mätprojektet möjligt. Själva mätningarna och analysen görs av forskare vid Stockholms universitet. "Alla talar om östersjön som ett övergött hav med problem, men det är vid kusterna som folk vistas och utsläppen sker. Att rikta insatser dit där det finns problem är mest effektivt" säger Ulf Larsson som tillsammans med kollegan Sture Hansson tar prover vid de närmare tvåhundra mätpunkterna längs Svealands kust. Samtliga resultat finns att se via länken "Så mår din fjärd" till höger.