Algblomning betyder bara att någon av alla hundratals arter av växtplankton förekommer i stora mängder. På sommaren blommar cyanobakterier, också kallade blågröna alger, och det är de som får så mycket uppmärksamhet. Men den största och viktigaste algblomningen sker faktiskt på våren. Vårsolen är startskottet för produktionen både på land och i havet. Växtplankton är basen i näringsväven, ungefär som havets gräs. Havets grönskande vatten är i grunden en förutsättning för alla djur, från små hoppkräftor till fiskar, sjöfågel och säl. Självklart kan cyanobakterieblomningar på sommaren skapa problem för oss människor. Men att tro att algblomningar generellt är något dåligt är så fel det kan bli. Tvärtom, algblomningar är en förutsättning för allt liv i havet!