Målet med forskningsprojektet ATLAS är att öka förståelsen för komplexiteten i djuphavets ekosystem, för att på så sätt kunna förutsäga framtida förändringar och områdenas sårbarhet för störningar. Ytterst är målet att ge underlag för en hållbar förvaltning av det nordatlantiska ekosystemet. Projektet finansieras av EU:s ramprogram Horizon 2020.