En stor andel av kustområdena världen över är kraftigt påverkade av mänsklig exploatering av olika slag. En grupp forskare har studerat vad kostnaderna blir för att återställa förstörda korallrev, sjögräsängar, ostronrev och mangroveträsk, och visat på stora kostnader och stor variation för olika typer av livsmiljöer. Korallrev är betydligt mycket dyrare att restaurera än exempelvis mangroveträsk.