GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) är det internationella forum där världens experter på undervattenskartering gemensamt arbetar för att kartlägga havsbotten. Med hjälp av satelliter, ekolod, sonarer och ständigt mer avancerad utrustning blir sakta men säkert alltmer av havens djup avslöjade i allt bättre detalj.