Forskarna har sedan länge påpekat områdets känslighet, och välkomnar beslutet om skydd. Beslutet innebär bland annat att fiske kommer att vara förbjudet inom området. Galapagosöarna är ett viktigt område för turism, och bakom beslutet ligger överväganden kring hur fiske och turism ska kunna optimeras både ekonomiskt och för maximalt skydd av känsliga arter.