Läkemedlen, som är designade för att klara den sura miljön i våra magar, klarar alla attacker i våra reningsverk. Till sist strömmar de ut i våra hav och sjöar. Ingen vill idag sätta någon prislapp på vad det kostar att rena allt avloppsvatten från läkemedel, eller när det kan bli aktuellt. Alla avvaktar ett beslut från Naturvårdsverket och, helst, regeringen. Men Malmös styrande politiker lovar nu krafttag mot problemet.