Havsnivåerna kan komma att stiga nästan dubbelt så mycket som forskarna tidigare uppgett. Från Stockholm och längs hela Norrlandskusten mildras effekten av landhöjningen, men i Skåne förväntas effekterna bli desto större. Ett problem är att vi I Sverige inte beslutat vem som ska ta ansvar när vi måste tömma delar av kuststräckorna.