Forskarna vid Göteborgs universitet letade egentligen efter något annat, men hittade maskar som producerade ett giftigt slem. Slemmet är en försvarsmekanism som gör att maskarna nästan inte har några fiender. Nu har förhoppningarna väckts om att kunna använda giftet till att producera läkemedel för exempelvis smärtlindning, nedsövning eller lokalbedövning.