Man tror att vattenloppan Bythotrephes longimanus kom med sovjetiska fartyg till USA på 1980-talet. Vattenloppan livnär sig på inhemska plankton som håller vattnet klart genom att äta alger. När antalet plankton sjunker kan algerna växa fritt och siktdjupet i vattnet försämras, som i Lake Mendotas fall med upp till en meter. Man känner inte till något enkelt sätt bli av med vattenloppan när den väl etablerat sig. Men kanske kommer siktdjupet i Lake Mendota att förbättras inom en kort framtid eftersom man ifjol även stötte på den invasiva vandrarmusslan (Dreissena polymorpha ), vilken effektivt kan filtrera stora mängder vatten. Vattenloppan Bythotrephes longimanus är en naturlig invånare i svenska sjöar, medan vandrarmusslan har hittats i bland annat Mälaren och Hjälmaren.