I det internationella projektet med deltagare från ELCE – European Lobster Centre of Excellence, tittade man bland annat på hur olika typer av mat påverkar en larvkull, samt hur larverna i olika kullar skiljer utseendemässigt från varandra beroende på föräldrar och vilken föda de får. – Många som odlar hummer i dag blandar kullar och åldrar, och har inte den kontrollen som vi har möjligheten att ha i ett sånt här experiment, säger forskare och marinbiolog Susanne Eriksson till P4 Göteborg. Tanken är att projektet ska ge mer grundläggande biologiska kunskaper om larverna, men även leda till förbättrade odlingsmetoder av hummer.