Den mesta mikroplasten i miljön kommer från vägtrafik och konstgräsplaner, enligt en ny studie från IVL, Svenska Miljöinstitutet. Men hur mycket som når havsmiljön är oklart. Enligt forskare kan andra källor vara minst lika viktiga. "En viktig källa tycks vara slitage från båtbottenfärger" säger Marie Löf från Stockholms universitet. IVL uppskattar att slitage från plastfärger på fartyg och fritidsbåtar ger uppemot 1 300 ton mikroplast årligen. Dessa utsläpp går rakt ut i havsmiljön. – Det bästa vore att ta ett helhetsgrepp på alla kända utsläppskällor. Vissa, som exempelvis kroppsvårdsprodukter med mikroplaster, är helt onödiga och bör helt enkelt tas bort. Andra är svårare att stoppa, och då bör vi istället se på hur utsläppen kan påverkas genom sådant som produktutveckling, nya reningsmetoder och ändrade konsumtionsmönster.