Varje år fångas enorma mängder småfisk, bara för att användas till foder i fiskodlingar. Genom genmodifiering försöker nu forskare på flera håll ta fram växter som kan producera fiskolja, vilket är en viktig ingrediens när man framställer fiskfoder. I haven finns mikroalger som producerar fiskolja, och det är deras gener forskarna nu använder sig av. Lyckade testodlingar har redan gjorts med växten oljedådra.