För första gången har forskare genom experiment utanför laboratoriemiljö visat att CO2 skadar korallrev. Försöken utfördes på en mindre atoll i Stora barriärrevet, där forskarna tillsatte ett basiskt ämne som gjorde att vattnet fick en pH-nivå som motsvarar förindustriell nivå. Resultatet blev att korallens tillväxthastighet ökade med 7 procent. Haven är idag cirka 30 procent surare än de var innan den industriella revolutionen.