En inventering visar att det finns goda bestånd av både säl och havsörn i Stockholms skärgård. Däremot ser det värre ut för ejdern, vars antal minskat till en sjättedel jämfört med för 10 år sedan. En anledning till minskningen misstänks vara att musslorna, som är en viktig vinterföda för ejdern, tappat mycket näringsinnehåll. Inventeringen genomfördes av Skärgårdsstiftelsen.