För första gången har en större undersökning av mikroskräp genomförts i Skånes kustvatten. En slutsats av mätningen är att öresund generellt har högre halter av skräppartiklar än både syd- och östkusten. Det vanligaste mikroskräpet är så kallade förbränningspartiklar, små svarta partiklar som kommer från förbränning i till exempel motorer eller industrin. Utanför Malmö uppmättes så höga halter som 8 000 skräppartiklar per liter vatten.