Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en lista på 32 åtgärder för hur Sveriges havsmiljö ska förbättras. Enligt ett direktiv från EU ska Europa ha en god havsmiljöstatus år 2020. åtgärdslistan innehåller allt från strandstädning och att skapa fredningsområden för fisk till att utreda varför ämnen som TBT ökar trots förbud mot miljöfarliga båtfärger. I ett pilotprojekt ska man också se om det går att bekämpa invasiva arter som svartmunnad smörbult och amerikansk hummer.