I Byfjorden utanför Uddevalla testade forskare att syresätta vattnet ovanför botten med hjälp av pumpar. Det ledde till att syret återkom, giftigt svavelväte oxiderades och fosfaterna minskade i bottenvattnet. Man såg också en ökning av fisk i fjorden. 2013 avslutades experimentet och mätningar har nu visat att syrenivån på 20 meters djup sjunkit till den låga nivå som rådde innan försöken startade. Anders Stigebandt, professor i Oceanografi, anser dock att samma försök skulle kunna utföras i östersjön.