Strax före jul skickade Kattegatts kustvattenråd en skrivelse till landsbygdsministern och klimat- och miljöministern där man uppmanar regeringen att skydda ekosystemet i Kattegatt. Man menar att det är oroväckande att Sverige och Danmark nu förhandlar om att åter tillåta trålning i ett område utanför Laholmsbukten som under några år varit stängt för fiske. Fiskestoppet har inneburit en återhämtning och positiv utveckling för både torskbeståndet och de bottenlevande djuren i Kattegatt.