Fyra forskare från Göteborgs universitet är med i ett stort projekt som nu fått ett stort forskningsanslag. Forskarna ska ta itu med utmaningen att utveckla metoder för experimentella modellsystem för havet. − Vi arbetar med en specifik kiselalg som modellart för att studera evolutionära förändringar, säger Anna Godhe från Göteborgs universitet. Med tanke på att växtplankton är basen för näringskedjor i havet, och att de dessutom är helt centrala i jordens kretslopp av i stort sett alla ämnen så vet vi förvinnande lite om dem.