Ett nyskapande vindkraftverk invigdes idag i Lysekil. Skillnaden mot de vindkraftverk som redan finns ute till havs är att turbinerna går vertikalt och att hela konstruktionen flyter. Det behöver alltså inte byggas på havsbotten eller på ett grund. Med den nya tekniken ska vindkraftverk kunna placeras längre ut till havs än vad som tidigare varit möjligt.