I oktober avslutas en omfattande kartläggning av fiberbankar längs den norrländska kusten, samt i insjöar i Jämtland. Fiberbankarna, som består av cellulosafiber från pappersindustrin, kan innehålla miljögifter som DDT, PCB, dioxiner och arsenik. Fram till mitten av 1970-talet släpptes avfallet ut orenat. Nästa steg i projektet är att analysera vilka områden som har höga föroreningshalter eller hög grad av erosion, vilket kan leda till läckage av gifter.