Hälften av havens fiskar och ryggradsdjur har försvunnit sedan 1970-talet. Det visar en ny global kartläggning som WWF genomfört. I rapporten konstaterar WWF att populationerna av marina arter minskat med i snitt 49 procent. Största orsaken anses vara överfiske, men också att livsmiljöer som korallrev, mangroveskogar och sjögräsängar kraftigt minskar.