En ny forskningsstudie förutspår att klimatförändringen kommer att orsaka betydande omfördelningar av marina arter mellan olika miljöer. Ett varmare hav gör att många arter kommer att flytta till svalare områden. Där kommer biodiversiteten att öka, men livsmiljöerna blir troligen lite rörigare och allt mer lika varandra. I de redan varmaste områdena i tropikerna och särskilt de artrika korallreven riskerar diversiteten att minska allteftersom arterna dör ut eller flyttar därifrån.