Antalet sälar ökar i östersjön och därmed också skadorna för det kustnära yrkesfisket. Värdet av skador som sälen orsakar fisket beräknas till cirka 35 miljoner kronor årligen. Projekt Sälar & Fiske arbetar för att utveckla metoder som kan minska dessa problem. Målet är ett livskraftigt kustfiske parallellt med ett starkt sälbestånd.