EU-kommissionen har beviljat Sjöfartsverket 47 miljoner kronor i medfinansiering för att kartlägga havsbotten i östersjön. Kartläggningen ska ge säkrare navigering, men även bidra till att fartygen minskar sin bränsleförbrukning. Den data som sjökorten baseras på idag kan i vissa fall bygga på mätningar från 1800-talet. Kartläggningen är ett samarbete mellan länderna kring östersjön.