Höga halter koldioxid i luften förväntas göra våra hav surare. Men även om man snabbt lyckas minska koldioxidhalten i luften så kommer det att ta hundratals år innan man når en förindustriell försurningsgrad i haven, visar en studie som publicerats i Nature Climate Change. Anledningen är att koldioxid som tas upp vid havsytan blandas ner i djupen, och då omsättningstiden i haven är stor är det svårt att bli av med den.