Enorma interna vågor under havsytan - upp mot 200 meter höga - har observerats av forskare i Luzonsundet mellan Filippinerna och Taiwan. Så kallade "interna vågor" kan uppstå när det finns tydliga skikt i vattnet med olika densitet, och de främsta orsakerna är vind och djupa tidvattenströmmar. Vågorna orsakar en kraftig turbulens och gör så att kalla djupare skikt med hög saltkoncentration mixas med varmare ytliga skikt. Interna vågor kan förekomma i hav, så väl som i sjöar och fjordar.