Under de senaste tre miljoner åren har ökade medeltemperaturer vid ett flertal tillfällen fått polarisarna att smälta, varpå den globala havsnivån stigit så mycket som sex meter. Och detta vid temperaturökningar på bara 1-2 grader, visar forskning som gjorts vid Oregon State University. Forskarna konstaterar också att koldioxidhalten i luften idag är på samma nivå som för tre miljoner år sedan, vilket var en period med små istäcken och hög havsnivå.