Ny forskning har visat att föroreningar av läkemedel och svampbekämpningsmedel (azoler) kan påverka ett enzym hos fisk, vars uppgift är att avgifta de ämnen som tas upp via gälarna. Störningen kan leda till att fiskarna samlar på sig giftiga ämnen som stannar kvar längre i kroppen. Resultaten kommer från en avhandling från Uppsala universitet, där man studerat giftigt avloppsvatten ifrån Indien.