En forskargrupp i Uppsala har hittat en mikroorganism som kan ge svar på en av de stora frågorna inom biologin. Det handlar om hur celler med cellkärna har kunnat utvecklas från celler utan cellkärna, som bakterier och så kallade arkéer. Den nya gruppen kallas lokiarkéer, eftersom den hittades nära Lokes Slott, en hydrotermisk källa på ett djup av 2352 meter på den mittatlantiska ryggen. Fynden har gett stor uppmärksamhet internationellt och beskrivs som ett viktigt genombrott.