Amerikanska forskare har visat att läkemedlet metformin, som används i behandling av diabetes, kan göra fiskar nedströms reningsverken tvåkönade. Resultaten är förvånande, eftersom metformin inte är ett hormon. Fiskarnas tillväxt påverkades också negativt av läkemedlet.