Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har gjort ljudinspelningar under vattnet på västkusten, och upptäckt att knubbsälarna avger ljud under stora delar av året. Dessa ljud har man tidigare trott var parningsläten, som endast användes under en begränsad tid på året. Upptäckten kan tyda på att denna typ av kommunikation är en viktig del av sälarnas kommunikation.