Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill öka skyddet för havsmiljön i Kosterhavets nationalpark. Man föreslår nu därför krav på tillstånd och utbildning för trålfiske av nordhavsräka i området, och att trålförbud införs i de särskilt känsliga områden. Förslaget är ute på remiss.