Läkemedel i avloppsvatten är ett problem som uppmärksammas alltmer, och olika metoder för att rena vattnet från dessa ämnen håller på att utvecklas. Amerikanska forskare testar att designa våtmarker så att de effektivt renar avloppsvatten från läkemedelsrester.