Länsstyrelserna har sedan 2009 haft utökade möjligheter att besluta om strandskydd. Alla länsstyrelser har gjort en översyn av sina strandskydd, och de flesta län har minskat områden med utökat strandskydd. Men i Skåne har det istället blivit en utökning. Hälften av landets hotade växt- och djurarter finns i Skåne, och strandskyddet hjälper till att skydda arterna, säger Karin Emanuelsson vid länsstyrelsen.