SMHI har tagit fram nya mätsystem för att kunna följa förändringar vid havets botten. De nya bottenriggarna mäter temperatur, salthalt, syrehalt och strömmar så ofta som var tionde minut. Vid manuella provtagningar från forskningsfartyg som sker med ungefär en månads mellanrum riskerar man att missa snabba variationer. De nya mätsystemen fyller en viktig funktion som komplement till dessa fartygsmätningar.