Tekniken som används i ekolod för fritidsbåtar använder samma frekvens som tumlarna kommunicerar med. Det gör att mamman och ungen riskerar att tappa bort varandra. Maria Kilnäs vid länsstyrelsen i Västra Götaland kan tänka sig flera åtgärder, såsom att tillverkarna ändrar sina modeller, ekoloden inte startar med automatik när gps:en används, och att fritidsbåtarna håller sig till farlederna i högre utsträckning.