Lönsamheten inom det småskaliga fisket är låg, och en bidragande orsak är skador orsakade av säl. Antalet ansökningar om ersättning för sälskador är något färre 2014 än året innan, men i gengäld är de mer omfattande. Totalt sett ökar sälskadorna, och enskilda fiskare kan drabbas hårt.